Cử nhân Digital Business
Trang chủ THÔNG BÁO TUYỂN SINH Tuyển sinh chương trình Giám đốc điều hành

Tuyển sinh chương trình Giám đốc điều hành

Chương trình Giám đốc điều hành tại Viện Quản trị tài chính AFC xây dựng với mục đích trang bị những kiến thức mà một Giám đốc tài chính cần có cho các học viên và khơi dậy khả năng lãnh đạo tiềm tàng trong họ.

Tuyển sinh chương trình Giám đốc điều hành – CEO

Giám đốc điều hành là gương mặt, là người giữ vị trí mang tính chủ chốt trong doanh nghiệp. CEO được ví như người...

0942.974.500

ĐĂNG KÝ    Tỉnh thành phố