Năm 2022 – Các trường Công an Nhân dân tuyển hơn 2000 chỉ tiêu

0
428

Năm 2022, các trường Công an nhân dân được giao xét tuyển 2.050 chỉ tiêu đại học chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào 8 trường khối ngành công an cụ thể như sau:

Học viện An ninh nhân dân tuyển 450 chỉ tiêu. Trong đó, nhóm Nghiệp vụ An ninh 350 chỉ tiêu, ngành An toàn thông tin 50 chỉ tiêu, ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y 50 chỉ tiêu.

Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển 500 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát, phân bổ theo địa bàn tuyển sinh. Trong đó, địa bàn 1 (170 chỉ tiêu), địa bàn 2 (160 chỉ tiêu), địa bàn 3 (140) chỉ tiêu và địa bàn 8 (30 chỉ tiêu).

Học viện Chính trị Công an Nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, phía Bắc 50 chỉ tiêu, phía Nam 50 chỉ tiêu.

Trường Đại học An ninh nhân dân tuyển 350 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh, tuyển sinh theo địa bàn. Trong đó, địa bàn 4 (90 chỉ tiêu), địa bàn 5 (50 chỉ tiêu), địa bàn 6 (110 chỉ tiêu), địa bàn 7 (80 chỉ tiêu) và địa bàn 8 (20 chỉ tiêu).

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển 450 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát, tuyển sinh theo địa bàn. Trong đó, địa bàn 4 (120 chỉ tiêu), địa bàn 5 (70 chỉ tiêu), địa bàn 6 (130 chỉ tiêu), địa bàn 7 (100 chỉ tiêu) và địa bàn 8 (40 chỉ tiêu).

Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy tuyển 50 chỉ tiêu ngành Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, 25 chỉ tiêu phía Bắc, 25 chỉ tiêu phía Nam.

Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu, trong đó nhóm ngành Kỹ thuật – Hậu cần phía Bắc 50 chỉ tiêu, phía Nam 50 chỉ tiêu.

Học viện quốc tế tuyển 50 chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc.

Hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022 cũng nêu rõ các phương thức tuyển sinh:

Phương thức 1, xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường Công an nhân dân.

Phương thức 2, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế ( IELTS Academic hoặc TOEFL iBT hoặc HSK) theo quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị Công an nhân dân, ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát.

Phương thức 3, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả bài thi Bộ Công an chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2, CA3, CA4). Áp dụng đối với tất cả các trường Công an nhân dân.

Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi Bộ Công an thì xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông kết hợp với kết quả học Trung học phổ thông.

Trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức thi tốt nghiệp, Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia hai bài trên trên thì X02 (Cục Đào tạo) sẽ phối hợp với X01 (Cục Tổ chức Cán bộ) tham mưu đề xuất xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển.

Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại một trường CAND

Nếu phương thức 1 không tuyển đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển sang xét tuyển theo phương thức 2 (đối với trường có xét tuyển theo phương thức 2) hoặc phương thức 3 (nếu trường không xét tuyển theo phương thức 2).

Ngoài ra, nếu phương thức 1 và 2 không tuyển đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển hết sang xét tuyển theo phương thức 3.