Lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế học gì trong môn kinh tế vĩ mô?

0
1024

Ngày 05/10, lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế tìm hiểu học phần Kinh tế vĩ mô cùng TS. Lê Kiên Cường. Học phần bao gồm những nội dung gì? Hãy khám phá cùng lớp học thạc sĩ quản lý kinh tế của trường Đại học Trưng Vương nhé.

Lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế
                                       Lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế

Khái niệm kinh tế vĩ mô

Kinh tế học vĩ mô (tiếng anh là Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như công ty và cá nhân người tiêu dùng, kinh tế học vĩ mô lại nghiên cứu các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế.

Mục tiêu học phần

Kinh tế vĩ mô (Nâng cao) cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về tổng cầu, tổng cung; tiền tệ, ngân hàng, giá cả và lãi suất; cung-cầu lao động và thất nghiệp; lạm phát; chính sách tài chính và chính sách tiền tệ. Ngoài ra, môn học tìm hiểu về tỉ giá hối đoái và cán cân thanh toán.

Kinh tế vĩ mô là môn cơ sở ngành quan trọng với học viên
                       Kinh tế vĩ mô là môn cơ sở ngành quan trọng với học viên

Nội dung học phần kinh tế vĩ mô

Thiết kế học phần thành 4 chuyên đề chính, giảng viên Lê Kiên Cường sẽ mang đến cho các tân thạc sĩ tương lai những kiến thức cơ sở ngành quan trọng để học viên có nền tảng trước khi bước vào các môn chuyên ngành.

Chuyên đề 1: Những vấn đề trọng tâm của Kinh tế Vĩ mô.

 Nguồn gốc của Kinh tế vĩ mô.

 Các vấn đề trọng tâm của Kinh tế Vĩ ?

 Tăng trưởng Kinh tế.

 Chu kỳ kinh doanh.

 Sự bất đồng của các nhà kinh tế.

Chuyên đề 2: Lao động và thất nghiệp

 Lực lượng lao động và thất nghiệp

 Phân loại thất nghiệp

 Nguyên nhân thất nghiệp

 Chi phí và lợi ích của thất nghiệp

 Thất nghiệp ở các nước đang phát

Chuyên đề 3: Lạm phát

 Nguyên nhân của lạm phát

 Chi phí của lạm phát

 Biện pháp ngăn chặn lạm phát.

 Đường Phillips

Chuyên đề 4: Lý thuyết kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

 Cán cân thanh toán

 Tài khoản vãng lai

 Tài khoản vốn

 Tỷ giá hối đoái

Buổi học diễn ra trong sự sôi nổi học tập của cả lớp
                      Buổi học diễn ra trong sự sôi nổi học tập của cả lớp

>>>> Xem thêm: Chương trình học thạc sĩ quản lý kinh tế trường đại học Trưng Vương