Lớp MBA đại học Lương Thế Vinh học gì tuần qua?

0
854

Cuối tuần qua, dưới sự giảng dạy nhiệt tình của Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà, lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) đại học Lương Thế Vinh đã có 2 ngày tìm hiểu môn học quản trị chiến lược. Vậy trong 2 ngày, các học viên đã tìm hiểu những nội dung gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học Lương Thế Vinh
                      Lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học Lương Thế Vinh

Mục tiêu học phần

Học phần đề cập đến các nội dung phân tích thị trường, các công cụ hoạch định và lựa chọn chiến lược kinh doanh, triển khai chiến lược kinh doanh nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Mục tiêu tổng quát của học phần quản trị chiến lược nhằm phát triển khả năng của người học trong việc xây dựng, lựa  chọn và triển khai chiến lược kinh doanh thích hợp cho doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể:

  • Hiểu và thực hiện được phân tích thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu;
  • Hiểu và sử dụng được các công cụ phân tích và hoạch định chiến lược;
  • Hiểu và vận dụng được những chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tiễn của từng giai đoạn kinh doanh;
  • Hiểu và lập kế hoạch triển khai chiến lược kinh doanh cụ thể trong từng giai đoạn.
Giảng viên TS. Nguyễn Thị Việt Hà
                                 Giảng viên TS. Nguyễn Thị Việt Hà

Nội dung học phần quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược có vai trò giúp các doanh nghiệp đánh giá rõ môi trường hoạt động bên ngoài, xác định những điểm yếu, điểm mạnh trong nội tại doanh nghiệp từ đó đề ra các quyết sách nhằm tồn tại và chiến thắng trong cạnh tranh. Vậy học viên lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh sẽ được tìm hiểu những nội dung nào? Trong 2 ngày học, cả lớp sẽ đi tìm hiểu 4 chuyền đề sau:

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị chiến lược

Chuyên đề 2: Phân tích thị trường và xác lập mục tiêu

Chuyên đề 3: Xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh

Chuyên đề 4: Triển khai chiến lược kinh doanh

Học viên đang làm bài tập nhóm
                                      Học viên đang làm bài tập nhóm

Với nhiều năm đứng trên bục giảng Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà không chỉ có cách giảng dạy thu hút học viên mà còn mang lại những tình huống, bài tập thảo luận rất sát với thực tế doanh nghiệp hiện nay như:

  • Thảo luận nhóm và chỉ ra những xu hướng sử dụng chiến lược kinh doanh trong bối cảnh hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam? Yêu cầu mỗi nhóm phân tích cụ thể cho một ngành và qui mô doanh nghiệp đặc trưng.
  • Nhóm chọn một doanh nghiệp điển hình để phân tích và đánh giá phương án chiến lược kinh doanh hiện tại từ đó đề xuất những thay đổi sao cho hiệu quả hơn.
  • Lựa chọn một vấn đề của triển khai chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp Anh/Chị đang làm việc, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khia chiến lược đó cho đơn vị của Anh/Chị.

Hy vọng rằng qua những bài giảng cả về kiến thức lẫn bồi dưỡng về kỹ năng sẽ giúp học viên áp dụng được trực tiếp vào công việc của mình.