Cử nhân Digital Business

Năm 2022 – Các trường Công an Nhân dân tuyển hơn...

Năm 2022, các trường Công an nhân dân được giao xét tuyển 2.050 chỉ tiêu đại học chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp Trung học phổ thông.

0942.974.500

ĐĂNG KÝ    Tỉnh thành phố