Khung chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý đất đai

0
1132

Căn cứ vào quyết định về việc cho phép trường Đại học Thành Đông đào tạo chương trình thạc sĩ quản lý đất đai. Vậy khi tham gia chương trình thạc sĩ quản lý đất đai học viên sẽ được học những gì? Cùng Cao học kinh tế tìm hiểu khung chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý đất đai.

Chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị đất đai
Chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý đất đai

Học viên được khám phá những gì?

Khung chương trình thạc sĩ quản lý đất đai bao gồm 60 tín chỉ, sau khi hoàn thành học viên sẽ nhận được bằng thạc sĩ chính quy được Bộ GD&ĐT chứng nhận.

Lễ trao bằng thạc sĩ trường Đại học Thành Đông
Lễ trao bằng thạc sĩ trường Đại học Thành Đông
TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
I TT. Phần kiến thức chung (học phần bắt buộc) 12
1 MLTH101 Triết học 3
2 NNTA102 Tiếng Anh 3
3 QĐPK103 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3
4 TĐVT104 Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa 3
II Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành
  Các học phần bắt buộc 24
5 QĐĐG501 Đánh giá đất nâng cao 3
6 QĐHP502 Hệ thống quản lý đất đai phát triển 2
7 QĐTS503 Quản lý thị trường bất động sản 3
8 QĐCD504 Cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu 2
9 QĐPL505 Hệ thống pháp luật về quản lý đất đai 3
10 QĐTC506 Tài chính đất đai 2
11 QĐQH507 Quy hoạch sử dụng đất đai 2
12 QĐKG508 Quy hoạch phát triển không gian 2
13 QĐBM508 Bảo vệ môi trường trong sử dụng đất 3
14 QĐĐL510 Hệ thống thông tin địa lý nâng cao 2
II CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN (7/14 HỌC PHẦN) 14/28
15 QĐPA512 Phân tích dự án phát triển

Quản lý quy hoạch nông thôn

2
16 QĐMV513 Môi trường và phát triển bền vững 2
17 QĐSD514 Sử dụng đất nông nghiệp 2
18 QĐPT515 Ứng dụng phong thủy trong quy hoạch sử dụng đất 2
19 QĐĐP517 Độ phì nhiêu đất 2
20 QĐMH518 Mô hình hóa trong quản lý đất đai 2
21 QĐBĐ519 Phương pháp trắc địa và bản đồ trong quản lý đất đai 2
22 QĐVT520 Ứng dụng viễn thám trong quản lý đất đai 2
23 QĐQT521 Quản lý đất đai tổng hợp 2
24 QĐKH522 Khoa học quản lý đất đai 2
25 QĐPC523 Phân tích chính sách đất đai 2
26 QĐLV525 Quản lý tổng hợp lưu vực sông 2
27 QĐHC526 Hệ thống canh tác 2
28 QĐTN529 Quản lý nguồn nước 2
III TỐT NGHIỆP 10
29 QĐLV350 Luận văn tốt nghiệp 10
TỔNG 60

Chuẩn đầu ra thạc sĩ quản lý đất đai

Có những kiến thức chung để phân tích, lý giải và lập luận những vấn đề thực tiễn xã hội đặt ra cho ngành Quản lý đất đai.

Học viên được trang bị đầy đủ kiến thức
Học viên được trang bị đầy đủ kiến thức

Nghiên cứu, vận dụng và phát triển các kiến thức chuyên sâu về công tác địa chính, quản lý đất đai, thanh tra đất đai, lập kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch đô thị và cảnh quan, quy hoạch sử dụng đất các cấp, quản lý tài nguyên nước, khoáng sản, định giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, thị trường bất động sản… để phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Có khả năng thực hiện thuần thục nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý đất đai như tổ chức xây dựng, thực hiện quy hoạch sử dụng đấy, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyên mục sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu nạo, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai… phục vụ nhiệm vụ ngành.

Liên hệ ngay để nhận tư vấn về chương trình thạc sĩ quản lý đất đai

Hotline: 0934 552 189