Khóa học quản trị tài chính dự án online ở đâu?

0
1158

Quản trị tài chính dự án như thế nào cho hiệu quả? Làm sao lựa chọn một dự án đầu tư đem lại lợi ích tối ưu? Lựa chọn phương pháp nào để các bạn có thể kiểm soát được dự án một cách tốt nhất? Ở đâu cung cấp khóa học quản trị tài chính dự án online chất lượng uy tín?

Khóa học quản trị tài chính dự án của hệ thống đào tạo trực tuyến SMARTRAIN.VN được thiết kế mang tính thực hành cao sẽ cung cấp kiến thức cơ bản cho người học hiểu về quản trị tài chính dự án đầu tư.

Khóa học quản trị tài chính dự án online
Khóa học quản trị tài chính dự án online của PGS.TS Đặng Đức Sơn

Đối tượng của khóa học

Các đối tượng sau đây đều nằm trong các mục tiêu thiết kế của khóa học:

  • Lãnh đạo cấp cao: Bao lãnh đạo, các giám đốc chức năng liên quan đến Tài chính – kế toán trong doanh nghiệp.
  • Quản lý cấp Trung: Trưởng/phó các phòng ban liên quan đến kế toán – tài chính trong doanh nghiệp.
  • Nhân viên tại các phòng ban có liên quan đến tài chính – kế toán trong doanh nghiệp.
  • Các cá nhân có nhu cầu học hỏi trong lĩnh vực kế toán – tài chính nói chung và quản trị tài chính dự án nói riêng.
Tài chính luôn là vấn đề cấp bách của doanh nghiệp
Tài chính luôn là vấn đề cấp bách của doanh nghiệp

Nội dung khóa học quản trị tài chính dự án online

Module 1: Giới thiệu về dự án đầu tư

Bài 1: Thế nào là dự án đầu tư?

Bài 2: Đặc điểm các loại hình dự án đầu tư

Bài 3: Các thành phần của một dự án đầu tư

Bài 4: Hồ sơ của một Dự án đầu tư

Bài 5: Phân loại các dự án đầu tư

Bài 6: Thẩm định dự án đầu tư

Bài 7: Case study: Hồ sơ của một dự án – Xây dựng quốc lộ 1 đoạn tránh Phủ Lý

Module 2: Thẩm định dự án đầu tư

Bài 1: Đặc điểm dự án đầu tư

Bài 2: Chỉ tiêu phục vụ cho việc ra quyết đinh với dự án đầu tư

Bài 3: Các bước thẩm định một dự án đầu tư

Bài 4: Nội dung thẩm định một dự án đầu tư

Bài 5: Thẩm định tài chính một dự án đầu tư

Bài 6: Thẩm định dòng tiền của dự án đầu tư

Bài 7: Các bước xây dựng dòng tiền của một dự án đầu tư

Bài 8: Case study: Thẩm định Tài chính dự án đầu tư tại dây Chuyền sản xuất sơn tại nhà máy

Khóa học quản trị tài chính dự án online
Khung nội dung học online sẽ giống với trên lớp

Module 3: Các chỉ số tài chính trong thẩm định dự án đầu tư

Bài 1: Đánh giá giá trị hiện tại ròng

Bài 2: Đánh giá tỷ suất hoàn vốn nội bộ

Bài 3: Đánh giá thời gian hoàn vốn của dự án

Bài 4: Đánh giá lợi nhuận kế toán của dự án

Bài 5: Đánh giá tỷ suất lợi nhuận chi phí

Bài 6: Đánh giá rủi ro của dự án

Bài 7: Các chỉ số Tài chính trong thẩm định dự án đầu tư

Module 4: Quản lý dự án đầu tư

Bài 1: Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư

Bài 2: Các giai đoạn trong quản lý dự án đầu tư

Bài 3: Vòng đời của dự án

Bài 4: Nội dung cần quản lý đối với dự án đầu tư

Bài 5: Lập kế hoạch triển khai một dự án đầu tư

Bài 6: Cấu trúc, cơ sở lựa chọn và kinh nghiệm tổ chức một dự án đầu tư

Bài 7: Các phương pháp kiểm tra, kiếm soát chất lượng dự án

Bài 8: Xây dựng khung cơ cấu sản phẩm

Bài 9: Xây dựng lịch trình của dự án

Bài 10: Phân chia công việc dự án đầu tư

Bài 11: Phân chia trách nhiệm trong dự án

Bài 12: Case study: Quản lý xây khung kế hoạch cho dự án

Học viên nhận được lợi ích gì?

Sau khi học xong, học viên sẽ thi kết thúc để đánh giá bạn nắm bắt được những gì. Nếu bạn học tập tốt chắc chắn bạn sẽ nắm được những kiếm thức sau đây:

  • Hệ thống kiến thức về quản trị tài chính dự án.
  • Nâng cao kỹ năng quản lý dự án đầu tư, đặc biệt là về khía cạnh quản trị tài chính dự án.
  • Lập dự toán cho dự án đầu tư, kiểm soát các khoản mục chi phí và xử lý biến cố.
  • Nắm rõ nội dung quyết toán dự án đầu tư và bàn giao tài sản.

Thời lượng học online là 60 buổi và 1 buổi tư vấn miễn phí.

Để đăng ký hoặc tham khảo về khóa học quản trị tài chính dự án, vui lòng:

Liên hệ: Hệ thống đào tạo trực tuyến thông minh SMARTRAIN.VN

Hotline: 0942.974.500

Email: smartrain@afc.com.vn

Địa chỉ

Cơ sở 1: Tầng 1, Tòa nhà N06B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Tầng 4, phòng 306, Tòa nhà 109, đường Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh