Khám phá giờ học của lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế cuối tuần qua

0
1177

Vào ngày 2/11/2019 vừa qua, TS. Trần Việt Thảo đã mang đến những kiến thức cơ sở ngành quan trọng trong học phần Kinh tế vĩ mô  tới lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế. Hãy tiếp bước cùng Cao học kinh tế tìm hiểu buổi học thú vị này.

Giờ học của lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế cuối tuần qua
                    Giờ học của lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế cuối tuần qua

Mục tiêu môn học

Học phần kinh tế vĩ mô mang đến cho học viên:

  • Phát triển kỹ năng tư duy, phân tích trên mô hình lý thuyết để hiểu bản chất các mối liên hệ vĩ mô trong nền kinh tế;
  • Tăng cường khả năng vận dụng, phân tích chính sách vào thực tiễn nền kinh tế Việt Nam;
  • Hiểu rõ các mục tiêu của kinh tế vĩ mô và sự đánh đổi các mục tiêu trên thực tế trước những biến động kinh tế;
  • Hiểu rõ mối liên hệ giữa các khu vực và thị trường trong nền kinh tế;
  • Nhận thức được vai trò, mục tiêu, hiệu quả của các công cụ chính sách cũng như những giới hạn của chính sách khi thực hiện nhằm điều tiết nền kinh tế.
Học phần kinh tế vĩ mô
                                         Học phần kinh tế vĩ mô

TS. Trần Việt Thảo mang đến những gì?

Dựa trên tiêu chuẩn của Bộ GĐ&ĐT, TS. Trần Việt Thảo sẽ giới thiệu 3 chuyên đề chính cho lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế, chi tiết:

CHUYÊN ĐỀ 1: MỘT SỐ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA KINH TẾ VĨ MÔ

Đo lường các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản

Mối quan hệ giữa bốn khu vực của nền kinh tế

Tiết kiệm và đầu tư trong nền kinh tế

CHUYÊN ĐỀ 2: MÔ HÌNH TỔNG CUNG – TỔNG CẦU TRONG NỀN KINH TẾ ĐÓNG

Tổng cầu của nền kinh tế

Tổng cung của nền kinh tế

Cân bằng sản lượng và chính sách điều chỉnh

CHUYÊN ĐỀ 3: MÔ HÌNH MUNDELL – FLEEMING TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

Mô hình Mundell – Fleeming

Cân bằng của nền kinh tế khi tỉ giá cố định

Cân bằng của nền kinh tế khi tỉ giá thả nổi

CHUYÊN ĐỀ 4: ỔN ĐỊNH VÀ ĐIỀU CHỈNH KINH TẾ VĨ MÔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

TS. Trần Việt Thảo phần chia nội dung môn rất chi tiết
                   TS. Trần Việt Thảo phần chia nội dung môn rất chi tiết

Ngoài lý thuyết chuyên sâu, học viên lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế còn sẽ giải quyết các tình huống và thảo luận nhóm các vấn đề được thiết kế từ những kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy của TS. Việt, như:

  • Thảo luận: Mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và thâm hụt thương mại?
  • Tình huống: Hãy sử dụng mô hình AD – AS để phân tích tác động của các cú sốc sau đến sản lượng, giá cả của nền kinh tế trong ngắn hạn? Trong mỗi trường hợp hãy cho biết chính phủ có thể sử dụng chính sách điều chỉnh như thế nào?
  • Thảo luận: Hãy cho biết bộ ba không đồng thời là gì? Lý giải tại sao 3 điều này lại không thể đồng thời xảy ra?
  • Thảo luận: Trình bày những nguyên nhân gây ra suy thoái kinh tế nói chung và nguyên nhân gây ra suy thoái kinh tế ở Việt nam thời gian qua.