Học Kế toán trưởng cuối tuần ở đâu Hà Nội?

0
2618

Mục tiêu của người theo học Kế toán trưởng chủ yếu là năng cao kỹ năng tài chính, nghiệp vụ kế toán chuyên sâu. Vậy cuối tuần nên học Kế toán trưởng ở đâu Hà Nội.

Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của doanh nghiệp, tổ chức,… họ đảm nhiệm, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các kế hoạch tài chính – kế toán cho doanh nghiệp.

Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và điều chỉnh công việc mà các kế toán viên đã làm đã chuẩn xác chưa. Kế toán trưởng sẽ đứng và làm việc dưới quyền của Giám đốc tài chính – CFO.

kế toán trưởng
Chân dung kế toán trưởng xuất sắc

Khoá học Kế toán trưởng cuối tuần tại Hà Nội

Viện Quản trị tài chính AFC tự hào cung cấp cho bạn chương trình học kế toán trưởng dưới sử giảng dạy của giảng viên hàng đầu đã và đang giảng dạy tại các trường đại học nổi tiếng trong nước như Đại học Kinh tế – ĐHQGHN, đại học Kinh tế Quốc dân,…

Với nội dung được thiết kế logic và phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm làm tư vấn cho các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính. Chắc chắn sẽ mang để cho người học một chương trình đào tạo thực tiễn, cùng môi tường học tập năng động.

Kế toán trưởng
Lớp học Kế toán trưởng tại Hà Nội

Nội dung khóa học Kế toán trưởng

Chuyên đề 1: Kế toán Tài chính Nâng cao

Kế toán các nghiệp vụ đầu tư và góp vốn liên doanh

Các chuẩn mực kế toán 05 – Bất động sản đầu tư

Phương pháp kế toán các nghiệp vụ đầu tư

Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Tài sản và Thuế TNDN hoãn lại phải trả.

Cách hạch toán và Phương pháp trình bày thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại trên báo cáo tài chính

Kế toán các công cụ tài chính

Xử lý giá và chênh lệch tỷ giá

Xác định giá trị các công cụ tài chính

Hợp đồng kỳ hạn và kế toán hợp đồng kỳ hạn

Tình huống- CASE 1,2,3

Chuyên đề 2: Lập và phân tích các báo cáo kế toán quản trị

Báo cáo kế toán quản trị

Kế toán chi tiết và kế toán quản trị

Tại sao Ban Giám đốc vẫn không hiểu báo cáo kế toán?

Hệ thống báo cáo quản trị theo chuẩn quốc tế

Quy trình lập báo cáo kế toán quản trị

Ảnh hưởng của đặc điểm kinh doanh đến lập báo cáo kế toán quản trị

Quy trình lập báo cáo quản trị doanh thu – chi phí

Phân tích báo cáo quản trị và đề xuất các ý kiến quản lý

Những vấn đề cần lưu ý khi lập các báo

Tình huống – CASE 4, 5

Chuyên đề 3: Lập và quản lý ngân sách tài chính

Kế hoạch cứng nhắc và kế hoạch linh động

Ảnh hưởng của phân tích Cân bằng điểm (balanced score cards) trong lập kế hoạch tài chính

Ngân sách tài chính tổng thể và ngân sách bộ phận

Ngân sách cho các phòng ban và bộ phận

Làm việc với các biểu mẫu ngân sách bộ phận (sản xuất, bán hàng, kế hoạch, kỹ thuật, quản lý,)

Xây dựng các ngân sách bộ phận

Phân tích và điều chỉnh ngân sách

Báo cáo và biểu mẫu báo cáo ngân sách

Tình huống – CASE 6 & 7

M&A và lập báo cáo tài chính hợp nhất

Nguyên tắc lập báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế

Phương pháp vốn chủ và phương pháp giá phí trong quá trình hợp nhất

Mẫu hợp nhất và hạch toán các nghiệp vụ điển hình

Tình huống lập báo cáo tài chính hợp nhất cho Tập đoàn

Tình huống – CASE 8

Phòng tuyển sinh và đào tạo doanh nghiệp:

Hotline: 0942.974.500 – 0918.924.388

Email: info@afc.edu.vn

Địa chỉ

Cơ sở 1: Tầng 1, Tòa nhà N06B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Tầng 4, phòng 306, Tòa nhà 109, đường Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh