Kế hoạch tài chính là gì? Những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong kế hoạch tài chính

0
1739

Để quản lý tài chính hiệu quả dù là cá nhân hay doanh nghiệp đều cần có công tác lập kế hoạch tài chính. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kế hoạch tài chính là gì? Những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong một kế hoạch tài chính hiệu quả.

Kế hoạch tài chính là gì?
                                                     Kế hoạch tài chính là gì?

Kế hoạch tài chính là gì?

Kế hoạch tài chính là bản kế hoạch huy động đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả tiền vốn phù hợp với quá trình sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch tài chính theo thời gian được chia thành kế hoạch tài chính ngắn hạn, kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch tài chính dài hạn.

  • Kế hoạch tài chính ngắn hạn (1 năm đến 3 năm).
  • Kế hoạch tài chính trung hạn (3 năm đến 5 năm).
  • Kế hoạch tài chính dài hạn (5-10 năm đến KHTC trọn đời).

Nếu chia theo chủ thể lập kế hoạch tài chính thì bao gồm: kế hoạch tài chính cá nhân và kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

Tìm hiểu chi tiết: Kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

                             Kế hoạch tài chính cá nhân.

Những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong kế hoạch tài chính

Mục tiêu tài chính

Kế hoạch tài chính
                                                      Mục tiêu tài chính

Kế hoạch tài chính dựa trên mục tiêu tài chính của một cá nhân hoặc một hộ gia đình bao gồm việc chi tiêu tài chính cho giáo dục cho con cái, mua nhà, khởi nghiệp, nghỉ hưu đúng thời hạn hoặc để lại tài sản. Mục tiêu tài chính cần phải được định lượng và đặt làm cột mốc quan trọng để theo dõi chi tiết.

Phân tích dòng tiền

Kế hoạch về thu nhập và chi tiêu sẽ quyết định số tiền có thể dành ra để trả nợ, gửi tiết kiệm và đầu tư mỗi tháng.

Quản lý rủi ro toàn diện

Bạn cần phải xác định tất cả rủi ro và sử dụng phương án bảo hiểm để bảo vệ tài sản của mình và gia đình. Kế hoạch quản lý rủi ro bao gồm việc đánh giá đầy đủ về bảo hiểm nhân thọ và khuyết tật, bảo hiểm trách nhiệm cá nhân, bảo hiểm tài sản và thương vong…

Kế hoạch đầu tư dài hạn

Kế hoạch tài chính
                                                      Kế hoạch tài chính dài hạn

Bao gồm chiến lược phân bố tài sản của mình dựa trên các mục tiêu đầu tư cụ thể và các rủi ro có thể xảy đến. Kế hoạch đầu tư này cần đưa ra các hướng dẫn về lựa chọn mua – bán và thiết lập ra các tiêu chuẩn để đánh giá hiệu suất của việc đầu tư.

Chiến lược hưu trí

Chiến lược hưu trí là kế hoạch tài chính dài hạn. Kế hoạch cần một chiến lược cụ thể để tích lũy vốn hưu trí cần thiết và phân bổ trọn đời theo kế hoạch.

Chiến lược giảm thuế

Xác định các cách để giảm thiểu tối đa thuế thu nhập cá nhân trong phạm vi cho phép. Chiến lược này bao gồm việc xác định các phương tiện đầu tư được ưu đãi thuế, giúp giảm thuế thu nhập đầu tư phải chịu.

kế hoạch tài chính
                                      Lớp học cung cấp kiến thức lập kế hoạch tài chính

Đăng ký ngay Kỹ năng lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Để có một kế hoạch tài chính hoàn hảo cần có những sự đầu tư nhất định từ việc tìm hiểu cho đến khi bắt đầu xây dựng một kế hoạch tài chính căn bản. Tùy theo các loại hình kế hoạch tài chính mà chúng ta có những bước lập kế hoạch tài chính riêng.