Học Thạc sĩ Quản lý kinh tế Đại học Thành Đông, bạn sẽ học những gì?

0
1080

Chương trình thạc sĩ quản lý kinh tế trường Đại học Thành Đông đề cao tính thực hành trong từng môn học, học viên tham gia sẽ được học tập bằng phương pháp Case Study. Khi tham gia học Thạc sĩ Quản lý kinh tế Đại học Thành Đông, bạn sẽ học những gì?

Bạn sẽ được học những gì tại lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế
                   Bạn sẽ được học những gì tại lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế

TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
I TT. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (HỌC PHẦN BẮT BUỘC) 6
1 QKTH501 Triết học 3
2 QKTA502 Tiếng Anh 3
II PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH 45
  Các học phần bắt buộc 24

(LT/CĐ)

5 QKVM601 Kinh tế vi mô nâng cao cho quản lý 3 (2/1)
6 QKVN602 Kinh tế vĩ mô nâng cao cho quản lý 3 (2/1)
7 QKCL701 Kế hoạch và chiến lực phát triển kinh tế xã hội 3 (2/1)
8 QKQL702 Khoa học quản lý nâng cao 3 (2/1)
9 QKPP703 Phương pháp nghiên cứu cho quản lý 3 (2/1)
10 QKNN704 Quản lý nhà nước về kinh tế nâng cao 3 (2/1)
11 QKCS705 Chính sách công nâng cao 3 (2/1)
12 QKMT706 Kinh tế tài nguyên và môi trường 3 (2/1)
II Các học phần tự chọn (7/14 học phần) 21/42
13 QKQĐ707 Nghệ thuật lãnh đạo trong quản lý 3 (2/1)
14 QKDL708 Hệ thống thông tin và quản lý dữ liệu 3 (2/1)
15 QKKT709 Kinh tế phát triển nâng cao 3 (2/1)
16 QKPY710 Phát triển nông thôn nâng cao 3 (2/1)
17 QKQT711 Kinh tế quốc tế nâng cao 3 (2/1)
18 QKCC712 Kinh tế công cộng nâng cao 3 (2/1)
19 QKDA713 Quản lý chương trình và dự án nâng cao 3 (2/1)
20 QKCN714 Quản lý khoa học công nghệ nâng cao 3 (2/1)
21 QKĐT715 Quản lý và kinh tế đầu tư 3 (2/1)
22 QKTN716 Khởi nghiệp nâng cao 3 (2/1)
23 QKLT717 Lý thuyết và mô hình phát triển kinh tế xã hội 3 (2/1)
24 QKNL718 Kinh tế và quản lý lao động nâng cao 3 (2/1)
25 QKKN719 Quản lý kinh tế nông nghiệp 3 (2/1)
26 QKTT720 Quản lý giá và thị trường 3 (2/1)
III TỐT NGHIỆP 9
27 QĐLV350 Luận văn tốt nghiệp 9
  TỔNG 60
Nội dung tập trung vào kỹ năng quản lý
                                 Nội dung tập trung vào kỹ năng quản lý

Ưu điểm nổi bật của chương trình thạc sĩ quản lý kinh tế

  • Nhận bằng thạc sĩ chính quy được cấp bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Hỗ trợ cho thí sinh có bằng tốt nghiệp TRÁI ngành
  • Học theo phương pháp chuẩn Châu Âu, số giờ thực hành cao, tập trung vào case study, chú trọng ứng dụng thực tế.
  • Giảng viên là chuyên gia hàng đầu Việt Nam, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc thực tế.
  • Thời gian học linh hoạt vào các ngày cuối tuần
  • Môi trường học năng động, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại
  • Hỗ trợ tối đa từ thi đầu vào, học chuyển đổi đến toàn bộ quá trình học.
  • Học phí thấp nhất, không phát sinh thêm.
Nhận bằng thạc sĩ chính quy
                                    Nhận bằng thạc sĩ chính quy

Liên hệ văn phòng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

Hotline: 0934.552.189