Cùng lớp Thạc sĩ kế toán tìm hiểu học phần Khoa học quản lý

0
866

Trong 2 ngày 21-22/9, học viên lớp Thạc sĩ Kế toán trường Đại học Công nghệ Đông Á đã tìm hiểu học phần Khoa học quản lý một trong môn học quan trọng với những kế toán trưởng, giám đốc tài chính tương lai với sự giảng dạy của PGS.TS Nguyễn Hữu Tri.

Lớp Thạc sĩ kế toán tìm hiểu học phần Khoa học quản lý
                    Lớp Thạc sĩ kế toán tìm hiểu học phần Khoa học quản lý

Mục tiêu môn học

Về kiến thức

 • Nhận biết được những công cụ, phương pháp, mục tiêu,chức năng cũng như các quy luật cơ bản trong nền kinh tế.
 • Nhận biết được mối quan hệ của hệ thống kinh tế với môi trường bên ngoài xét theo quan điểm của lý thuyết hệ thống.
 • Hình thành nên một tư duy khoa học mới khi xem xét các sự vật, hiện tượng. Nó không tách rời, biệt lập mà luôn có sự tác động qua lại với các sự vật và hiện tượng khác.

Về kỹ năng

 • Nhận biết được sự tồn tại của các quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam cũng như sự tác động của chúng.
 • Trang bị cho người học những hiểu biết nhất định về môi trường kinh doanh cũng như tác động của nhà nước.
 • Giúp cho người học có thể vận dụng những kiến thức, hiểu biết vào thực tiễn xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về kinh tế, bao gồm: cải tiến các công cụ , phương pháp, mục tiêu, chức năng , hệ thống thông tin, quyết định cũng như các công cụ kiểm soát nền kinh tế.
 • Trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết để biết được làm thế nào để giảm thiểu những rủi ro đối với môi trường kinh doanh.
Mục tiêu bổ sung kỹ năng nhận biết rủi ro trong môi trường kinh doanh
          Mục tiêu bổ sung kỹ năng nhận biết rủi ro trong môi trường kinh doanh

Nội dung học phần

 1. Quản trị là gì?
 2. Dựa trên cơ sở nào để khẳng định: Quản trị là một khoa học và là một nghệ thuật, một nghề.
 3. Các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động quản trị
 4. Các kỹ năng cơ bản của nhà quản trị và sự khác nhau cơ bản giữa các kỹ năng đó đối với các cấp quản trị (cao, trung, cơ sở)
 5. Các yếu tố phẩm chất cần có để trở thành nhà quản trị thành công
 6. Phân biệt giữa quản trị nhà nước với quản trị của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp
 7. Phân tích những căn cứ để hoạch định trong quản trị kinh tế – xã hội hiện nay
 8. Trong thực hiện chức năng lãnh đạo điều hành, nhà quản trị cần tuân thủ theo những nguyên tắc nào?
Nội dung môn học chi tiết
                                        Nội dung môn học chi tiết

Vai trò của khoa học quản lý

Khoa học quản lý giúp chúng ta trả lời các câu hỏi:

 • Thứ nhất, làm quản lý là làm gì?
 • Thứ hai, đối tượng chủ yếu của quản lý là ai?
 • Thứ ba, cách thức (phương thức) quản lý như thế nào?
 • Thứ tư, tổ chức được thành lập và hoạt động vì mục đích gì? Ai nắm quyền lãnh đạo, điều hành và phân phối các nguồn lực, sản phẩm của tổ chức? Ai là đối tượng quản lý???

Để tìm hiểu rõ hơn về chương trình Thạc sĩ Kế toán vui lòng liên hệ:

Tư vấn miễn phí

Hotline: 0934.552.189