Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Thành Đông

0
1170

Trường Đại học Thành Đông đã và đang xây dựng cho mình một hướng đi riêng là đào tạo theo nhu cầu xã hội với những bước đi phù hợp. Trường đã rà soát và điều chỉnh chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong đó định hướng phát triển nhà trường trở thành trường đại học định hướng ứng dụng chất lượng cao, đa ngành, đa cấp đào tạo (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ); sinh viên tốt nghiệp có khả năng khởi nghiệp thành công cao.

Trường Đại học Thành Đông
                                          Trường Đại học Thành Đông

Nội dung chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Thành Đông

Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Thành Đông giúp học viên bổ sung thêm những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về ngành quản trị kinh doanh. Nắm vững khả năng phân tích, đánh giá tổng hợp các tác động của môi trường kinh tế vĩ mô đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra phương hướng, chính sách giải quyết một cách hiệu quả.

Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh
                                  Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Khi theo học khóa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, bạn cần hoàn thành 60 tín/khóa học tính cả luận văn tốt nghiệp. Chi tiết cụ thể các môn học:

TT Mã số Tên học phần Số tín chỉ
I TT. Phần kiến thức chung (học phần bắt buộc) 6
1 QKTH501 Triết học 3
2 QKTA502 Tiếng anh trong kinh doanh 3
II Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành  
  Các học phần bắt buộc 24
3 QKTK503 Thống kê kinh doanh nâng cao 3
4 QKNQ504 Nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh 3
5 QKQC505 Quản trị chiến lược nâng cao 3
6 QKQN506 Quản trị nhân sự nâng cao 3
7 QKQS507 Quản trị sản xuất nâng cao 3
8 QKQM508 Quản trị Marketing nâng cao 3
9 QKQT509 Quản trị tài chính nâng cao 3
10 QKQD510 Quản trị dự án nâng cao 3
  II. Các môn học tự chọn (7/14 môn)  
11 QKKQ511 Kinh doanh quốc tế nâng cao 3
12 QKKT512 Kinh tế tài nguyên và môi trường nâng cao 3
13 QKNL513 Nghệ thuật lãnh đạo 3
14 QKQD514 Quản trị doanh nghiệp nâng cao 3
15 QKGK515 Khởi nghiệp 3
16 QKKT516 Kiểm toán nâng cao 3
17 QKQC517 Quản trị chuỗi cung ứng 3
18 QKHK518 Hệ thống kiểm soát nội bộ 3
19 QKTG519 Thị trường giá cả nâng cao 3
20 QKQR520 Quản trị rủi ro 3
21 QKVD521 Văn hóa doanh nghiệp 3
22 QKWT522 Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa 3
23 QKHT523 Hệ thống thông tin kế toán 3
24 QKKQ524 Kế toán quản trị 3
25 QKPĐ525 Phân tích quyết định và đàm phán nâng cao 2

 

III Luận văn  
26 QKLV5026 Luận văn thạc sĩ 9
    Tổng số tín chỉ 60

 

Nội dung đào tạo thiên về thực tiễn doanh nghiệp
                            Nội dung đào tạo thiên về thực tiễn doanh nghiệp

Thời gian khóa học

Với khối lượng 60 tín chỉ cho 1 chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh thì học viên chỉ mất thực tế 18 tháng học trên lớp và còn lại sẽ là thời gian làm khóa luận văn tốt nghiệp.

Với tiêu chỉ dành nhiều hơn cho các đối tượng đang đi làm, vừa học vừa làm thì các lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh sẽ được giảng dạy vào 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

>>>> Xem thêm: Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ trường Đại học Thành Đông

Tư vấn miễn phí

Hotline: 0934.552.189