Viện Quản Trị Tài Chính AFC,
Tầng 1, Tòa nhà NO6B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

+84 4 6282 7682
smartrain@afc.com.vn

Cô Nguyễn Phú Giang

 

Họ và tên: Nguyễn Phú Giang
Ngày sinh: 25/7/1980
Quê quán: Hà Nội
Số điện thoại:
Email:

Quá trình đào tạo

1. ĐẠI HỌC:

Chính quy
Trường Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội
Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
Việt Nam
1995
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. SAU ĐẠI HỌC:

Thạc sĩ ngành xây dựng công trình giao thông
2000
Trường Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội
Tiến sĩ ngành Vật liệu xây dựng
2006
Khoa Xây dựng, Đại học tổng hợp Leeds, Vương quốc Anh
Sự phát triển của các vật liệu xây dựng mới sử dụng hoàn toàn các cốt liệu thải và tái sinh liên kết bởi chất kết dính bitum

3. NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh
Thông thạo

4. CHỨNG CHỈ:

  Video