Viện Quản Trị Tài Chính AFC,
Tầng 1, Tòa nhà NO6B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

+84 4 6282 7682
smartrain@afc.com.vn

Cổng đào tạo trực tuyến

 

Cổng đại học trực tuyến ABC ra đời nhằm mục đích mang lại cho người học một cuộc cách mạng mới trong việc học đại học

 

 

 

Cổng đào tạo trực tuyến SmartUni ra đời với sự hợp tác, hỗ trợ của AFC Việt Nam  và các tổ chức công ty khác với hy vọng phá bỏ mọi giời hạn trong giáo dục từ thời gian, chi phí đến khoảng cách và tuổi tác.