Viện Quản Trị Tài Chính AFC,
Tầng 1, Tòa nhà NO6B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

+84 4 6282 7682
smartrain@afc.com.vn

Học bổng

  1. Các loại học bổng
  2. Thông báo về học bổng
  3. Cần làm gì để có học bổng
  4. Gương mặt tiêu biểu
Các loại học bổng
Học bổng xuất sắc: Điểm trung bình chung các môn học theo kỳ trên 8.5
Học bổng giỏi: Điểm trung bình chung các môn học theo kỳ trên 7.5
Khi kết thúc các kì học,n hà trường sẽ tổng hợp danh sách học bổng theo mỗi ngành và gừi danh sách đến các lớp
Các sinh viên đoạt học bổng sẽ trực tiếp liên hệ với cố vấn học tập của mình để làm thủ tục nhận học bổng
Cần làm gì để có học bổng:
Điểm tích lũy trên 7.5
Điểm rèn luyện: Loại tốt
Gương mặt tiêu biểu:
Danh sách học bổng loại xuất sắc năm 2017
Ngành công nghệ thông tin
1.Nguyễn Tuấn Anh