Viện Quản Trị Tài Chính AFC,
Tầng 1, Tòa nhà NO6B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

+84 4 6282 7682
smartrain@afc.com.vn

Các câu hỏi thường gặp

Sứ mệnh của chúng tôi là gì?

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp dịch vụ đào tạo đại học trực tuyến chất lượng cao trong môi trường cạnh tranh

Bạn có thể liên hệ với AFC bằng cách nào?

Địa chỉ liên hệ 

AFC Việt Nam

+84 4 6282 7682
+1 (555) 564 9354

Viện Quản Trị Tài Chính AFC
Tầng 1, Tòa nhà NO6B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.